Algemene voorwaarden logies Stappeland

Wanneer u een overeenkomst aan gaat met Stappeland Recreatie zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
Algemene Voorwaarden Logies de Koog

Huurperiode
Er wordt verhuurd per tijdvak van één of meerdere volle weken, tenzij anders aangegeven.
Huursom
Deze is, tenzij anders vermeld, per week.
Niet inbegrepen zijn verzekeringspremies.
Bijkomende kosten worden berekend:
1 week = 7 dagen
2 weken= 14 dagen
3 weken= 21 dagen
Reserveringskosten € 15,-
Prijswijzigingen voorbehouden.

Bewoning
Bewoning met meer personen dan aangegeven staat op de boekingsbevestiging is niet geoorloofd. De verhuurder heeft het recht, niet opgegeven personen te weigeren. Bezoek is alleen in overleg toegestaan.
Bij het logies de Koog aanwezige of verstrekte huisreglementen(op aanvraag) zijn onderdeel van de huurovereenkomst.
Logies Stappeland dient bij vertrek schoon te worden achtergelaten.

Faciliteiten
In de accommodatie beschrijving vertellen wij welke faciliteiten u kunt verwachten.
Huisdieren:
Het meenemen van huisdieren is toegestaan tegen de meerkosten, welke vermeld staan op de prijslijst. Dit dient u echter bij boeking op te geven. Wel wijzen wij u erop, dat het verplicht is uw hond aan de lijn te houden buiten uw eigen tuin en wanneer u weg gaat deze mee te nemen. U kunt uw opgevoede hond eventueel een enkele keer achterlaten maar dan alleen in een Bench en wanneer de hond niet blaft.

Bevestiging
Indien u bij aanvraag voor de huur van logies Stappeland voor een bepaalde periode geen beslissing kunt nemen, kunnen wij nimmer garanderen dat het aangebodene enige tijd later nog vrij is voor het betreffende tijdvak. Onze aanbiedingen zijn dus altijd vrijblijvend, tot u van ons de bevestiging in uw bezit heeft. Bij definitieve boeking gaat de huurder zich geheel akkoord met de algemene voorwaarden en de aansprakelijkheidsvoorwaarden van Stappeland Recreatie.

Betaling
Bij de aanmelding bedraagt de aanbetaling 25% van de totale huursom, binnen 14 dagen na datering van ons bewijs van inschrijving. Het restant binnen 6 weken voor aanvang van de reis.
Bij aanmelding binnen 6 weken voor de aanvang van de reis moet terstond de gehele huursom worden voldaan.

Bij aankomst ontvangt u de sleutel van Logies Stappeland.
De waarborgsom wordt u binnen 30 dagen na uw verblijf terugbetaald (via bank of giro), als u alles schoon en onberispelijk en zonder breuk heeft achtergelaten. Indien het logies Stappeland niet schoon of met breuk wordt achtergelaten door de cliënt zullen wij een bedrag van uw waarborgsom inhouden. Mocht er onverhoopt iets kapot gaan, meldt u dit dan direct en niet bij vertrek, zodat wij dit op tijd kunnen vervangen.
Klachten
Ondanks al onze bemoeiingen is het toch mogelijk dat de huurder een gerechtvaardigde klacht meent te hebben.
Klachten van het door u gehuurde kunt u alleen bij Stappeland Recreatie indienen.
Veelal is een redelijke oplossing mogelijk en behoudt u uw vakantieplezier.

Terugbetalingen
Stappeland Recreatie kan geen restitutie verlenen van bedragen die door gasten van het logies Stappeland in de Koog betaald zijn. Kosten van op eigen initiatief genomen beslissingen, van welke aard deze ook mogen zijn, kunnen niet op ons worden verhaald.

Bij annulering door de huurder hanteren wij artikel 6,7&8 van de Recronvoorwaarden Vakantieverblijven.
Artikel 6: Annulering

 1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:
  – bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15 % van de overeengekomen prijs
  – bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs
  – bij annulering binnen twee tot een maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs
  – bij annulering binnen een maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs
  – bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs
 2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten, t.w. 5% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 35,00 en een maximum van € 60,00, indien het verblijf door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.
  Artikel 7: Gebruik door derden
 3. Gebruik door derden van logies Stappeland is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 4. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke dan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.
  Artikel 8: Voortijdig vertrek:
  De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

  Annulering door de verhuurder:
  Indien enige omstandigheid Stappeland Rectreatie dwingt tot annulering van het gehuurde chalet, zal aan de huurder, indien mogelijk, een alternatief worden aangeboden. Mocht dit niet worden aanvaard dan zal Stappeland Recreatie u de reeds betaalde huursom terugbetalen, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook.